Vestfold Sau og Geit tilbyr sine medlemmer å legge ut kåra værlam for salg på denne siden.

Ta kontakt på post@sauebonden.no hvis du ønsker å markesføre dine værlam her.

Avtale om kjøp foregår direkte med selger.

Under vil du finne en liste med værlam som er tilgjengelig samt kontaktinfo til selger.

Selger:

Kjell Huseby 99258028 – Sigrid Stokke 45887515 Epost:huseby.stokke@gmail.com

Kåringsnr:

Rase:

Kåringsskjema:

2020-30057

GNS

2020-30058

SOLGT

GNS

Selger:

Anders M. Sjuve 982 56 603

Rita Fegri 481 05 543 Epost:amasju@online.no

Kåringsnr:

Index:

Kåringsskjema:

2020-30003

130

Selger:

Lars Bjarne Linneflaatten 952 37 257 Epost:ogllinn@brekke-ovre.no

Kåringsnr:

Index:

Kåringsskjema:

2020-30035

128

2020-30036

126

2020-30038

132

2020-30039

SOLGT

130

2020-30041

SUFF.

2020-30043

129

2020-30044

K.SP.

2020-30045

131

2020-30047

SOLGT

128

Selger:

Marianne Sandgren 918 28 808

Epost: marianne.sandgren@gmail.com

Kåringsnr:

Rase:

Kåringsskjema:

2019-30111

SOLGT!

Pels

2020-30105

SOLGT!

Pels