Sauebonden.no tilbyr Vestfold Sau og Geit sine medlemmer å legge ut kåra vær og værlam for utleie og salg på denne siden.

Ta kontakt på post@sauebonden.no hvis du ønsker å markedsføre dine dyr her.

All kontakt angående pris og leie/salg foregår direkte med selger.

Under vil du finne en liste med dyr som er tilgjengelig samt kontaktinfo.

Selger:

Finn Andersen mob. 932 32 367

Kåringsnr:

Rase:

Kåringsskjema:

2021-30115

Selger:

Lars Bjarne Linneflaatten mob. 952 37 257

Kåringsnr:

Rase:

Kåringsskjema:

2021-30034

Suffolk

2021-30035

Spæl

 

Alle årets kåra værlam fra medlemmene i værringen er solgt og vil bli fordelt til de som har bestilt. Men det er fortsatt ledige granska værer igjen. Sjekk lista under.

Ta kontakt med:

Morten Ueland tlf. 913 07 878

Terje Gjersøe tlf. 908 66 230

GRANSKA VÆRER:

Kåringsnr:

Rase:

Kåringsskjema:

2019-30034

O-indeks: 127

NKS

2020-30008

O-indeks: 124

NKS

2020-30014

O-indeks: 124

NKS

2020-30015

O-indeks: 132

NKS

2020-30018

O-indeks: 124

NKS

2020-30024

O-indeks: 130

NKS

2020-30025

O-indeks: 122

NKS