TRU-TEST XRP2 EID LESER

Tru-Test XRP2 EID leser kan kombineres med stor eller lite lesepanel. 

Lite lesepanel (41x34cm) passer til småfe og har maks leseavstand på ca 70 cm. Man kan kombinere to lesepanel og maks leseavstand vil da øke til ca 120cm.

Stort lesepanel (87x60cm) passer til storfe og har maks leseavstand på ca 100 cm. Man kan kombinere to lesepanel og maks leseavstand vil da øke til ca 180 cm.

Lesepanel brukes enten frittstående for registrering av for eksempel sankede dyr eller i kombinasjon med Tru-Test veiedisplay. Lesepanelet leser automatisk av EID øremerke og sender det til veiedisplayet via Bluetooth, veiedisplayet lagrer vekt og EID nummer automatisk og informasjonen kan leses inn i Saue-/ Storfekjøttkontrollen. 

Ønsker du mer informasjon om Tru-Test XRP2 EID leser, ta kontakt på telefon 908 66 230 eller post@sauebonden.no

 

Lesestav og lesepanel

Tru-Test XRP2 med stort lesepanel

kr27.980,00

Lesestav og lesepanel

Tru-Test XRP2 med lite lesepanel

kr25.980,00