Tru-Test EW7i veiedisplay

Veiedisplayet brukes i kombinasjon med Tru-Test veiebjelker/hengeveiecelle og kommuniserer tråløst via Bluetooth med lesestav, panelantenne eller Data-Link app. Vekt og EID nummer lagres automatisk i veiedisplayet når øremerke leses av. Man kan også søke opp individ som ikke har EID nummer eller som har mistet EID nummeret ved å taste inn det visuelle øremerkenummeret.  Du kan legge inn vektkriterier for 3-veis sortering slik at displayet vier hvilke retning individet skal sorteres til. For eksempel alle individ under 35kg til venstre, alle individ mellom 35kg og 45kg rett frem og alle over 45kg til høyre. Displayet kan vise tilvekst fra forrige gang individet ble veid. Fil med veieinformasjon kan enkelt lastes inn i Saue-/ Storfekjøttkontrollen via Tru-Test Data-link PC program eller App. Samme fil kan sendes til forskjellige dyreeiere for innlasting uten videre redigering. 

Ønsker du mer informasjon om Tru-Test EW7i veiedisplay, ta kontakt på telefon 908 66 230 eller post@sauebonden.no