TRU-TEST TJENESTER

Det er ikke vanskelig å lage en varselfil eller en fil med opplysninger du ønsker skal vises om ett dyr når øremerke leses av. Men noen trenger kanskje bare å lage denne en til to ganger i året og glemmer hvordan dette skal gjøres. Under menyen TRU-TEST SUPPORT ligger det videoguider du kan bruke for å lage disse filene. Videoguidene er passordbeskyttet og du vil få tilgang når du kjøper Tru-Test utstyr. Har du allerede kjøpt Tru-Test utstyr av en annen forhandler men ønsker tilgang til disse guidene så kan tilgang kjøpes for en engangs sum på kr 1.000,- + mva. Ved kjøp av Tru-Test XRS2 lesestav eller XR5000 veiedisplay vil du få med ett 2 timers E-læringskurs med innføring i hvordan du skal lage disse filene. Dette kurset kan også kjøpes via nettbutikken. Les mer om E-læringskurs under hovedmenyen TRU-TEST SUPPORT. 

Men hvis du ikke er særlig datainteressert eller ikke ønsker å bruke tid på å lage filer med informasjon du kan laste inn på lesestaven, tilbyr jeg å lage disse filene for deg. Det kan være en varselfil med livlam og kåringskandidater,  dyr du ønsker å slakte, hvilke beite/binge du ønsker å sende dyra til eller forventet kalving/ lammingsdato. Opplysningene må være registrert  i Sauekontrollen/ Storfekjøttkontrollen. Du sender meg en Excel fil (fra besetningsbilde i Saue-/Storfekjøttkontrolen) med opplysningene du ønsker å ha med i fila. 

Pris pr enkeltoppdrag er kr. 300,- + mva.

Har du behov for flere type filer i løpet ett år tilbyr jeg dette som ett årlig abonnement til kr 1.000,- + mva. pr år.

Stort sett skal jeg klare å levere disse filene i løpet av 24 timer, bortsett fra midt i en hektisk lammingsperiode. Enkeltoppdragene vil bli fakturert ved utført oppdrag og årlig avgift faktureres forskuddsvis for ett år av gangen. Har du spørsmål om tjenesten så ta kontakt på epost: post@sauebonden.no eller mobil 908 66 230.